Gevolgen van de industriële revolutie

Gevolgen van de industriële revolutie

De industriële revolutie Het was een verandering die niet alleen de samenleving van die tijd zou beïnvloeden, maar zou de latere menselijke ontwikkeling markeren, en vandaag laten we u de belangrijkste gevolgen zien.

De uiterlijk van machines het zou de sociale, economische en politieke aspecten veranderen, evenals de levensstijl van de wereldbevolking.

Tegelijkertijd maakte het bepaalde goederen goedkoper, maar het verhoogde ook de levenskwaliteit van sommige lagen van de bevolking, terwijl het anderen veroordeelde tot ellende.

Gevolgen van de industriële revolutie

Op economisch vlak, werden de werkprestaties aanzienlijk verhoogd, terwijl de productiekosten daalden. Het produceren van iets goeds was veel goedkoper dan voorheen, waardoor de geïndustrialiseerde landen enorme rijkdom genereerden.

Op zijn beurt ze verzamelden een groot kapitaal die grote bedrijven en corporaties vormden op basis van de industrie. Kamers van koophandel, banken en verzekeringsmaatschappijen floreerden snel. Nieuwe bedrijven hadden krediet nodig, iets dat de bank garandeerde.

Productieve eisen ontstaan ​​na Industriële revolutie Ze leidden tot het ontwerpen, ontwikkelen en verbeteren van communicatieroutes en transportmiddelen tussen de verschillende landen.

Het kapitalisme het verspreidde zich als een lopend vuurtje en betekende het einde van andere economische formules die sinds de feodale tijden bestonden, evenals ambachten en fabricage, die geleidelijk aan het verdwijnen waren.

Op sociaal vlakviel de grootste repercussie op Groot-Brittannië. Daar de proces van verdwijning van de boeren, die een zeer krachtige rivaal vond: de grote steden.

Dit waren de referentiecentra van industrialisatieAls gevolg hiervan verliet de bevolking het platteland om naar grote stedelijke centra te verhuizen, wat leidde tot een verandering in de professionele structuur van de bevolking, die nu op grote schaal in de verschillende bedrijfstakken werkzaam was.

De opkomst van arbeidersbewegingen

De samenleving was in tweeën gebroken: het proletariaat en de bourgeoisie, die de opkomst van arbeiders- en vakbondsbewegingen zoals het socialisme aanmoedigde, communisme of zelfs anarchisme.

Theoretici houden van Karl Marx beetje bij beetje vonden ze de fundamenten van de arbeidersbeweging en de behoeften die ze hadden.

Naarmate deze nieuwe sociale organisatie vorderde, de verschillen tussen de twee groepen werden steeds zichtbaarder. Enerzijds vergrootte de bourgeoisie haar welvaart exponentieel, terwijl het proletariaat omgeven was door armoede en armoede.

De politieke veranderingen van de industriële revolutie

Op politiek vlakwas de bourgeoisie, begiftigd met grotere rijkdom, eindelijk in staat haar politieke controle te consolideren. De revoluties van 1820, 1830 en 1848 waren de voorlopers van de val van de aristocratie en de opkomst van de bourgeoisie onder controle van de samenleving.

Het heersende kapitalisme in de economie had ook invloed op de politiek, sinds de staat volledige vrijheid verleend aan bedrijven en kwam niet rechtstreeks tussenbeide in het bedrijfsleven, maar bevordering van industrialisatie en gereguleerde rechten van werknemers.

Veranderingen in levensstijl

Eindelijk was er ook drastische veranderingen in levensstijl. Door het verlaten van het platteland werden de steden nu beschouwd als het centrum van het leven van de bevolking.

Industrialisatie Het verbeterde gedeeltelijk de levensomstandigheden van de mensen, omdat veel items gemakkelijker te produceren waren, wat hun prijs en toegankelijkheid verlaagde.

Veel vrouwen kwamen op de arbeidsmarkt, die een directe impact had op de gezinsgebruiken en op de vrouwenrechten.

Gepassioneerd door geschiedenis, heeft hij een diploma in journalistiek en audiovisuele communicatie. Al van jongs af aan hield hij van geschiedenis en ontdekte uiteindelijk vooral de 18e, 19e en 20e eeuw.


Video: Oorzaken voor de Industriële Revolutie